Dagens Notiser

** Jag saknar mina gamla ”traditioner” (i brist på ett bättre ord) som jag hade inför en resa.
Det var en del saker, som var väldigt viktiga för mig och mitt välmående.
Det enda jag gör nu inför en resa är att stressa och packa ensam i två dagar och åka till bankfacken för att hämta/lämna.