Unboxing : ALPAKA Elements Tech Case Max & Standard + Bravo Sling Mini Waterproof + Tested – Is it really waterproof? #ALPAKAGEAR #EDC

** Rabattkoden är = SIR_PIERRE10OFF

** Jag vill ju tycka att jag stängde dragkedjan helt, men nu när jag skulle vika ihop den platt igen så var det luft kvar i väskan som inte ville gå ut när jag pressade på väskan, dvs den var ju bokstavligen lufttät, och ska ju då absolut inte släppa in vatten..
Så ja jag kanske inte drog igen dragkedjan helt, MEN det visar ju också hur lätt det är att råka ”göra fel” med väskan.

 

** Här är de 3 väskorna

Fortsätt läsa ”Unboxing : ALPAKA Elements Tech Case Max & Standard + Bravo Sling Mini Waterproof + Tested – Is it really waterproof? #ALPAKAGEAR #EDC”

Min överklagan till Trygg Hansa angående min Goyard väska

Ja då jag verkligen inte har något att dölja så tänkte jag dela med mig till er så ni ser hur idiotiskt de redan nu beter sig.

Som ni vet/som jag har sagt flera gånger så försvann min Goyard väska i olyckan. av någon konstig anledning så har Trygg Hansa delat upp denna olycka där min bil blev skrot, mina kläder förstördes, där min Apple Watch och väska försvann, som 3 olika ärenden…. varför förstår jag inte alls, är det för att de ska få så många självrisker av mig som möjligt?

Jag har jagat dem sedan December månad angående att få lagat mitt halsband och få pengar för kläder och väska.
Här är deras svar om halsbandet och väska.

 

Din anmälan om förlorad väska och skadat halsband, 2022-07-14

Du har till Trygg-Hansa anmält att du varit med om en bilkollision. I samband med denna har en väska förlorats och en diamant förlorats från halsbandet.

Trygg-Hansa kommer inte att betala ut någon försäkringsersättning med anledning av din anmälda skada. Beslutet i ersättningsfrågan har fattats utifrån de uppgifter som framkommit under den speciella utredning som ditt skadeärende varit föremål för.

Försäkringen
Du har en hemförsäkring bostadsrätt. Försäkringen tecknades 2021-0201. Försäkringsomfattning grundskydd, drulletillägget samt utökad bostadsrättsförsäkring. Nu aktuell skada prövas inom ramen för grundskyddet, trafikolycka eller haveri.
Inkomster
Trygg-Hansas kontroller med skatteverket avseende din taxerade årsinkomst har visat följande: 2020: 19 600 kronor 2021: 212 100 kronor

Trygg-Hansas utredning
Nu aktuell skada, förlorade föremål och skadat halsband, har varit föremål för utredningsenheten. I samband med denna har telefonsamtal med dig och kontroller gjorts enligt nedan:

Telefonsamtal 2023-03-28 Undertecknad har varit i kontakt med dig den 28 mars. Du har meddelat att två diamanter lossnat från halsbandet i samband med kollisionen. Du har ifråga meddelat att du i bilen haft en mindre svart väska, som polisen tog i beslag. Du har även haft en grön väska förvarad i bilen, enligt din egen utsaga, som stulits.

Du blir tillfrågad vad den svarta väskan avser, som Atracco meddelat undertecknad om, varav du meddelat att den innehåller städmaterial. Du har i samtalet meddelat att ingen polisanmälan upprättats på din förlorade väska med diverse innehåll, som du yrkat ersättning för.

Du har i samtal med undertecknad meddelat att ingen besökt bärgarfirman och hämtat dina tillhörigheter. Detta gjordes först av dig och din familj i december 2022.

Kontroller med Atracco
Undertecknad har varit i kontakt med Atracco. Kontroller har visat att du haft en svart väska i bilen, vilket inkomna bilder från Atracco påvisats.

Kontroller med Werkstad
Werkstad fick till sig bilen den 28/7-2022 har inte noterat tillhörigheter i bilen, vilket de vanligtvis skulle gjort om så var fallet.

Kontroller med bärgarfirman
Bärgare var först ut på platsen efter bilkollisionen. Polis och ambulans anlände till kollisionsplatsen strax efter bärgaren. Polisen har på platsen gått igenom bilen och tillhörigheterna i denna samt kollisionsplatsen, varav ingen grön väska påvisats. Bilen bärgades strax efter polisens undersökning till bärgarfirman i Vellinge. Anhöriga till dig har varit på besök hos bärgarfirman dagen efter kollisionen och plockat med sig tillhörigheterna som fanns i bilen. En grön väska har inte efterfrågats eller iakttagits av varken bärgare, polis eller anhöriga.

Kontroller med smyckesvärderare
Undertecknad har även varit i kontakt med en värderare av smycken som fått ta del av bilder på det skadade halsbandet till följd av bilkollisionen. Bedömningen som gjorts är att, det borde vara en trolig större skada på hela smycken relaterat till kollisionen. Trygg-Hansa har inte heller observerat skador på fattningarna, utifrån de bilder du sänt in på skadan.

Kontroller av gemensamt skadeanmälningsregister
I ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister framgår det att du har en anmäld skada hos försäkringsbolaget Gjensidige, skadedag 2020-11-07.

Inom ramen för riktlinjerna för försäkringsföretagens utredningsverksamhet, har undertecknad varit i kontakt med det andra försäkringsbolaget. Skadan avser inbrott i bil, varav tre väskor stulits med diverse innehåll.

Bedömning och beslut
Du som försäkringstagare har bevisbördan för ditt påstående att försäkringsfall har inträffat.

Det krävs även av dig som försäkringstagare att bevisa att du innehaft den stöldanmälda egendomen och egendomens värde vid tidpunkten för den anmälda skadan.

Trygg-Hansas kontroller med externa parter som varit på platsen har inte observerat en väska enligt den beskrivningen som du lämnat. Vidare har resterande av dina tillhörigheter funnits kvar i bilen, efter kollisions tillfället. Detta har bekräftats av bärgare, då anhöriga hämtat upp tillhörigheterna dagen efter kollisionen. Även en annan väska har funnits kvar i bilen, som Atracco bekräftat. Du har inte vidtagit några åtgärder såsom att kontakta polisen om din förlorade väska eller förhöra dig kring om väskan påträffats hos några av ovannämnda parter.
Med hänsyn till vad som framkommit under utredningen anser TryggHansa att du inte har bevisat att ett försäkringsfall, i detta fall en förlorad väska har inträffat. Utifrån de uppgifter Trygg-Hansa fått av smyckesvärderaren, har du inte heller påvisat att skadan på halsbandet är till följd av kollisionen.

Trygg-Hansa kommer inte att betala ut någon ersättning.
Detta är Trygg-Hansas slutliga beslut.

För Trygg-Hansa
Utredningsenheten

 

Och här är min respons på det

** Jag har tydligt sagt och visat med flera bilder att det är två diamanter som saknas, så att du skriver en diamant får mig absolut att känna att du inte har tagit detta på allvar och uppenbarligen inte tagit till dig av det jag har sagt, skrivit och visat.

** Varför detta ens ska gå på en annan försäkrings än bilförsäkringen förstår jag verkligen inte alls.

** Vad är poängen med att ta upp mina inkomster? Vad har detta med saken att göra här?

** Där har du också valt att missförstå.
Den mindre väskan som jag har nämnt som polisen tog är en midjeväska.

Den svarta väskan som låg i bilen med städprodukter var det ingen som såg förrän bilen hamnade hos er skrot.

Min midjeväska är cirka 25x16x7 cm stor
Den svarta SONAX väskan 27x17x24 cm

Som ni förhoppningsvis förstår så skulle inte polisen lista dem som ”en större väska, en mindre väska” som de har gjort.
Den större väskan som är försvunnen är av måtten  30 cm x 22 cm x 45 cm

 

Eftersom jag inte visste att väskan var försvunnen då jag kämpade för mitt liv på sjukhuset så gjordes ingen polisanmälan om att den var borta nej.

** Åter igen så har mina anhöriga ABSOLUT INTE varit hos bärgarfirman dagen efter olyckan då de var på akuten hos mig.
Och vilka tillhörigheter skulle det ha varit då?

** Så du anser att halsbandet borde vara mer skadat efter den olyckan? Så med andra ord så borde det inte finnas en millimeter kvar av mig som bar halsbandet menar du?

** Ja jag hade inbrott i bilen 2020 ja, det stämmer, vad har det med detta ärende att göra?
Denna gröna väska ser ni tydligt på kvitton är inköpt 7 Mars 2022.

** Jag har visat er bilder och videos där jag tydligt bar väskan varje dag, jag kan absolut visa er ännu fler bilder och videos.
Så bevis på att jag har använt väskan finns det ännu mer än det ni redan har fått.

** Utöver Polisen så är det ett vittne som har sagt till polisen att de ”hittade en större väska, en mindre väska och ett paraply i närheten av bilen”.

** Varför skriver ni att det är ert slutliga beslut när det är det enda jag får höra ifrån er om detta efter att ha jagat er om det i flera månader och när ni ser avslutar med information om hur jag ska överklaga?

** Att polisen, vittnen och jag säger att där var 3 killar med ”mellanöstern-utseende” som rotade på platsen direkt efter olyckan, det bryr ni inte er om?

De bad om en bild på halsbandet och en bild på väskan, jag har gett dem 21 bilder på dessa två saker, samt länkat till min unboxingvideo av väskan.
Nu ska de även få dessa bilder

Fortsätt läsa ”Min överklagan till Trygg Hansa angående min Goyard väska”