Dagens Reklam

Detta är en gammal reklam, men jag kom att tänka på den bara, jag tycker att det är riktigt coolt gjort.