Dagens Notiser

Svenska måste vara världens svåraste språk.

Ingen verkar ha lärt sig det de senaste 20 åren, och de som har kunnat tala och skriva svenska, dagligen, som modersmål,  har glömt bort det svenska språket också efter de slutade högstadiet.