Dagens Notiser

** Jag tycker att alla maskiner på gymmet,  Löpband osv, hade kunnat generera ström till batterier, som sen hade försett gymmet med ström till lamporna osv.

Man kan säkert fixa så att ”Gym maskinerna” också hade genererar ström.