Sådan är Vågen

I brist på annat..

VÅGEN som barn

Tillbaka till Horoskop
Vågbarnen är mycket lugna, men de kan också vara envisa. De behöver mildhet och förståelse. Det är viktigt att de inte växer upp i ett hem där det utväxlas hårda ord, eftersom de ogillar alla typer av aggression. De söker harmoni och jämvikt i relationer. Redan som barn, tycker de om fina kläder och vill se eleganta ut. De avskyr att ta onödiga risker och kan vara mycket försiktiga av sig.
Vågbarnen är lugna, men högst levande individer. De tycker om lugna lekar som kräver koncentration och tålamod. De är smarta och vill uttrycka sig rätt. Om de inte får rätt disciplin hemifrån när de är små, kan de bli mycket lata som vuxna. De behöver också någon som kan lära de hur de skall bete sig, vad som anses vara rätt och fel, varför de oftast ser upp till äldre syskon. De kan också vara mycket envisa, varför det är fel att straffa dem. De lär sig lättast av egna erfarenheter. Bäst är det om de tillåts att göra fel först, och sedan att förklara för dem vad de gjorde för fel och varför det är fel.
De tycker inte om aggression och våld, och påverkas negativt av en sådan uppväxt. De kommer aldrig att förlåta ett sådant beteende.
De söker redan som små elegansen, de är intresserad av färger och kläder i olika kombinationer. De har en rik föreställningsförmåga och de kan omvandla varje leksam i något fantastiskt. De känner sig dragna till målning och behöver uttrycka sig via dessa, eftersom de är lika nödvändiga för dem som mat eller sömn.
Vågbarn gillar inte äventyrliga lekar och de tycker inte om att ta risker. De tycker därför inte särskilt mycket om att åka skridskor eller cykla utan hjälm. De är rädda för att slå sig. De tycker väldigt mycket om djur, i synnerhet hundar.

*****************************************************************************

 

Vågens kännetecken är balans, harmoni. Det nås på vägar som principfasthet, diplomati och kompro­missvilja. I Vågen finns både den ljumma harmonin och det slipade stålets princip. Rättvisan kan Vågen slåss för, och i så fall med övertygelse.

En kom­promiss är välkommen, så länge den inte betyder den allra minsta avvikelse från det egentliga målet. Vågen har mål, klara eller hägrande, som hans liv är en tämligen rak väg mot.

Född 23 september-2 oktober – Vågens kardinala dekad

Denna position i Vågen är etikerns, den bergfasta moralistens. Inte en moral som uppehåller sig särdeles vid vad sed och anständighet bjuder, utan sådant som rör det centrala i att finnas till och att dela jorden med andra. Denna Våg har en övertygelse som han själv följer i detalj och kräver av andra att de ska foga sig efter. Hans känsla för rättvisa är mycket stark, liksom hans handfasta strävan efter ett lugn på sin övertygelses villkor.
Den kardinala Vågen har ett gott logiskt sinne, hör långt ifrån till de mest lättlurade eller lättledda. Snarare är det han själv som leder, för att inte säga betvingar. Sina principer kan han försvara med alla vapen, tvekar inte ett ögonblick att riskera allt för vad han tycker är rätt, håller sällan inne med sina åsikter om han uppfattar ämnet som väsentligt, och verkar aldrig slås ner eller förlora kraft. Med hela sitt liv gör han på samma sätt. Det är en rät linje utan tvekan. Det brukar inte betyda att den kardinala Vågen upplevs som hänsynslös mot andra, men står de alltför mycket i hans väg kan han vara även det. Livet är för honom en väg, och det gäller att nå målet genom självtukt.
Förhållandet till fadern är klart utformat i förhållningsregler och lydnad. De kan resonera om det mesta, men är det något de inte kan enas om är han inte ett ögonblick rädd för att lämna sin far för gott. De hyser stor respekt för varandra och kan i bästa fall nå en hög grad av gemenskap, alltid byggd på att de har förstått att utforma auktoritets­förhållandet efter vad som är rimligt.

***************************************************************************

 

Vågen

Du vill framför allt att det skall råda fred och harmoni mellan människor och du har också ett utpräglat sinne för rättvisa. Venus är härskarplanet över ditt tecken och det har gett dig en stor kärlek till konst och litteratur och det sköna här i livet. Tyvärr har det samtidigt fått dig att sky hårt arbete. Du är populär och charmig och väljer dig gärna ett yrke som medför ett minimum av kroppsarbete.

Kulturella aktiviteter och sällskapsliv är för dig livets mål och mening, och du känner en mer eller mindre uttalad avsky för allt som är fult och vulgärt och för fiendeskap människor emellan. Du är perfektionist i mångt och mycket och kräver framför allt harmoni. Du kan därför komma att bli mycket olycklig i en miljö där stridiga viljor kämpar mot varandra och där det ofta utväxlas häftiga skällsord.

Är du född någon av de första tio dagarna i tecknet kommer du troligen att gifta dig tidigt i livet. Sällskapstalanger och varm lojalitet gentemot dina vänner kommer högt upp på listan över egenskaper som du gillar hos dig själv och andra. De i Vågen som är födda under periodens andra hälft och är påverkade av Uranus humanistiska egenskaper kan komma att ägna sig åt vetenskapliga studier.

Störst värde sätter du på vilken ställning du har hos vänner och bekanta och i allt du företar dig känner du dig hela tiden beroende av deras gillande. Denna längtan efter uppskattning spelar en stor och viktig roll i alla människors liv. Ofta avstår vi från att begå tvivelaktiga handlingar därför att vi inte vill förlora våra vänners respekt. I det perpektivet tjänar alltså denna önskan att bli respekterad ett riktigt syfte. Men när det blir frågan om att överse med felaktigt uppträdande hos andra för att kunna få behålla dessa personers vänskap, då känner sig alla födda i Vågen försatta i ett rejält moraliskt trångmål. Låt emellertid aldrig ditt behov av populäritet förleda dig att godta handlingar och uppträdande från andra som du starkt ogillar, då begår du en svår orättvisa mot dig själv som du på ett eller annat sätt alltid får betala.

Tänk alltid på att du måste tala och handla så att du aldrig behöver skämmas inför dig själv, det är det viktigaste, sedan får andra tycka vad de vill.

EKONOMI: Bästa yrket för dig är ett i vilket du får kontakt med många månniskor och drar mesta möjliga nytta av din charm och medfödda smidighet. Dessutom bör du söka dig till ett yrke av skapande karaktär som ger dig möjlighet att ge utlopp för egna idéer. heminredare, reklamtecknare eller resebyråman är exempel på den typ av jobb som du har fina utsikter att trivas med. Undvik yrken som kräver hård fysisk anstängning från din sida eller som är alltför trist monotona. Eftersom Mars härskar över spetsen av ditt andra solhus, det som styr din ekonomi, har du goda möjligheter att utveckla den sorts målmedvetna energi och goda omdömesförmåga i valsituationer som för dig fram till de välbetalda jobben – detta dock bara om du lyckas besegra den lättja som alltid följer alla som är födda i Vågen och som många har problem med hela livet. Vad gäller skötseln av ekonomin är det bäst ifall du följer en noggrann budget och en sparplan – försök om möjligt att behärska alla impulser att köpa på avbetalning; det är alltid dyrare än att först spara och sedan köpa kontant. Lyder du inte de här enkla men viktiga råden kommer du förmodligen alltid att ha problem med ekonomin.

KÄRLEK: Eftersom du förväntar dig så mycket av den du gifter dig med kan du få stora svårigheter att alls hitta en kandidat som kommer i närheten av det drömda idealet. Men ju större vänkrets du odlar desto lättare får du förstås att hitta någon. Och du blir tvungen att delta flitigt i sällskapslivet och träffa många innan du, med en gnutta tur, kan hitta någon som passar dig. Venus ger dig den nödvändiga drivkraften under denna ständiga sökan efter skönhet, men planeten drar också upp mycket bestämda gränser, så inbilla dig inte att du har hur stor handlingsfrihet som helst eller att du kan leka med andras känslor.

HÄLSA: Din härskarplanet utövar kontroll över njurarna och blodådrorna i din kropp. Eftersom dessa av solens påverkan blivit extra känsliga är de lättare utsatta för sjukdomar och olyckshändelser än andra kroppsorgan, såvida du inte vidtar motåtgärder och skyddar dig. Njurarna kan du få krångel med ifall det inte ingår tillräckliga mängder av A- och E-vitaminer i din kost. Ät mer grönsaker och byt ut efterrätten mot färsk frukt. Bröd kan också vara ett försummat kapitel i din kost; i ditt fall bör du äta mer grova fullkornsbröd och styra bort från allt vad vetebröd och sötlimpor heter. För övrigt gör du klokt i att redan i unga år lägga grunden till ett hälsoprogram som innefattar regelbunden motion i friska luften. Du behöver inte springa, det räcker fint med raska lagom långa promenader. Var försiktig med sprit och tobak. Röker du och hör till dem som vet med dig att cigarettkonsumtionen blivit för hög bör du allvarligt överväga att sluta helt.

**************************************************************************

Vågenmannen

Han föddes i vågskålarnas tecken så vad han eftersträvar är balans och harmoni. Livet kan vara som ett gungbräde och gå upp och ner men han kan inte rå för att han springer fram och tillbaka för att försöka få detta gungbräde att nå en jämvikt. Hans känsliga natur är lyckligast när världen omkring honom är välordnad, lugn och klar.

Han är vanligen inte den sportiga typen och tycker inte om att delta i eller vara åskådare till sportevenemang. Ge honom ett brädspel i stället, som schack eller backgammon eller vad som helst, så får du se hur hans intresse ökas.

Han är en god konversatör och förväntar sig att du också är det så håll dig vaken och nykter. Om du inte kan skilja mellan Beethoven och Picasso så försök läsa in dig.

Han är vänlig, har en stark rättvisekänsla, tycker om fair play och ger alla sin beskärda del. Han är taktfull, diplomatisk och har en fin känsla för humor. Eftersom han av naturen är fredsälskande och kärleksfull avskyr han starkt när någon orättvisa har begåtts.

I affärer är han fantastisk på att hålla sina anställda och kompanjoner glada. Hans instinktiva känsla för kompromisser och anpassning får honom att försöka förena partnerna i konflikter. På grund av att det är svårt för honom att avgöra en fråga direkt har han emellertid en benägenhet att uppskjuta svåra beslut. Ofta behöver han en partner som kan utföra de känslomässigt obehagliga uppdragen – som att avskeda en inkompetent anställd.

I en affärsdispyt skulle han föredra att få frågan avgjord av en opartisk kommitté av något slag, kanske en jury. Givetvis vill han vara med i juryn. Det finns ingen som är bättre på att släta över svårigheter, minska spänningar och blidka vrede – så att juryn kan nå fram till det beslut han ville att den skulle fatta från början.

För det är detta som är kruxet: Vågmannen är helt besutten att få det på sitt sätt samtidigt som han undviker att ge ett intryck av att han personligen står på endera sidan eller är engagerad överhuvudtaget. Om saker och ting inte går som han vill kommer du plötsligt att under hans rationella, rättvisa och toleranta yttre finna en helt annorlunda man.

Han har mycket rättvisande intuitioner så försök inte lura honom. Den enda gång man kan blåsa blå dunster i hans ögon är när han drar på sig sin tröja. Han är medveten om saker och tings verkliga natur och när det gäller att utröna motiv har han röntgenblick.

Men även om han genomskådar dig kommer han att försöka förstå dina skäl. Och han blir inte känslomässig i saken. Han avskyr att ställa till med scener.

En man som är född i detta tecken älskar skönhet hos arkitektur, måleri, musik, teater – och kvinnor. När han uppvaktar använder han sig av sin charm som ett vapen. Men fastän han kanske känner till de flesta sätt att förföra en kvinna har han ett problem. När hon är redo är han inte säker på ifall han ska ta henne eller inte.

Anledningen till hans obeslutsamhet är att han väger ögonblicket på en fin våg. Allt måste vara perfekt. Det minsta tvivel sätter honom i arbete igen så att han manipulerar hävstänger och kontroller. En del flickor älskar det men de är vanligen de som älskar det utsökta i en förlängd tortyr.

Tappa inte hoppet. Låt honom veta hur mycket han tänder dig så kommer du att finna att han snabbt blir varm i dig. Om din man är född i vågens tecken har du redan fått veta att du står inför en upplevelse när du väl får honom i säng. Vågmannen är besluten att tillfredsställa sin partner – även om det så skulle ta hela natten!

I kärlek kan du räkna med att få mera än din rättmätiga andel. Han tror att sex är en belönande upplevelse för både sig själv och sin partner. Och han har det tålamod som krävs för att tillfredsställa. Håll belysningen dämpad och bli aldrig grov eller vulgär. Allt du behöver göra är att tydligt visa honom vad det är du vill och var, när och hur du vill ha det. Du kommer att finna att han är beredd och villig att behaga dig.

I allmänhet: Vågmannen gensvarar lätt på beröm och smicker. Du kan övertala honom till nästan vad som helst med några få väl valda komplimanger. Han avskyr att såra någons känslor och faller därför offer för aggressiva eller gåpåaraktiga kvinnor.

Han är en enkel match för en kvinna som vet vad hon vill ha av honom. Det är nästan för lätt för honom att bli kär och när han blir det är det svårt för honom att ta sig ur engagemanget. En anledning till detta är att han avskyr känslomässighet. Den kvinna som är villig att ställa till med en scen har praktiskt taget vunnit grälet innan det har börjat.

Han blev intresserad av flickor tidigt och det är ett intresse han kommer att behålla livet ut. Men han är också en medfött god äktenskapspartner. Det är lätt att få honom att älska. Men gör upp alla planer för bröllopet och inkludera ut honom. Han tycker inte om att behöva besvära sig med detaljer. De gör honom upprörd.

Han är lyckligast när du visar upp ett jämnt temperament utan alltför många höjd- och lågpunkter. Han finner det lite svårt att klart skilja mellan vänskap och kärlek men han har ägandekänslor. Flörta inte med andra män.

Han är definitivt förtjust i välklädda kvinnor som har långt hår och han föredrar lätt fuktiga läppar. Ett tips: om dina kläder ser ut som om de lätt kan tas av så finner han det mycket svårt att hålla dig ifrån sig.

*****************************************************************************

 

Vågen

23 September – 22 Oktober.

Allmänt: Vågn är en diplomat och skyr allt vad konflikter gäller. I alla sammanhang strävar hon efter jämvikt, kämpar för fred. Hon har behov av att ständigt relatera till andra och en Våg utan partner trivs inte med livet. Hennes charmerande personlighet gör det lätt för henne i sällskapslivet och trivs att ha folk omkring sig. Vågen hatar att stressa hon behöver tid på sig. Hon estetiskt lagd och gillar inte fula saker.
Vågen passar ihop med: Vattumannen och Tvillingarna.

Vågkvinnan gillar lyx och elegans och är noga med sin klädsel. Hon är ofta vacker och hennes behagfulla personlighet gör henne i alla sammanhang eftertraktad. Musik, kultur och design intresserar henne och det syns i hennes hem där det råder fullständig balans i valet av färg och form. Hon älskar detaljer och gillar inte när det är oordning omkring sig. Hon gillar inte att ta order för henne passar det bättre med en mjuk övertaling. Vågkvinnan är mångsidig men ibland alldeles för slösaktig. Hon kan inte motstå vackra ting.

Vågmannen älskar skönhet i alla former så som i: akritektur, musik och inte minst kvinnor. Han blir lätt förälskad och när han har hittat den rätta är han trogen för livet. Han älskar att bli sedd och bekräftad och med smicker kan man komma långt med en Vågman. Han är duktig på att hjälpa till i konflikter och upprörs av alla slags orättvisor. Vågmanen är både rolig och en god konversatör.

****************************************************************************

 

Vågen

Från 23/9 till 22/10.
VågenVågen är en charmig sällskapsmänniska som älskar att träffa nya människor. Vågen är helt enkelt speciallist på att umgås med andra. Mycket därför att det ger vågen kunskap och erfarenhet vilket vågen törstar efter, detta kan också ta sig utryck i att vågen (när de inte umgås med andra) slukar böcker eller filmer. Vågen älskar kärleken och tvåsamhet är viktig för vågen och utan en partner eller vänner runt sig känner sig vågen halv och ofullständig. Vågen lägger därför ner mycket kraft och energi på att ordna jämvikt i omgivningen, de avskyr gräl och är mycket diplomatiska och utmärkta medlare i olika situationer. De vill gärna ställa till rätta och lösa konflikter.

Vågens starka önskan att kompromissa och tillfredsställa omgivningens önskningar kan göra att det är svårt att veta vad vågen själv har för åsikt. Vågens strävan efter att vara omtyckt kan resultera i att de gärna lägger sig till med små vita lögner för att undvika motsättningar. Eller också kan de utveckla en manipulativ sida som gör att de kan få saker sin väg utan att den andre ens märker att de blivit manipulerade. Trots sin medlande natur så kan vågen tendera att vara riktigt snarstucken vilket ibland gör att de själva drar igång ett bråk trots alla goda förutsattser.

Vågens sociala behov kan göra att de lätt blir osjälvständiga och har svårt att fatta beslut. Vågen kan oavsett ha oerhört svårt att välja och kan hålla på och väga för och emot i det oändliga. När beslutet väl är fattat kan det vara försent även om det förmodligen var ett ovanligt genomtänkt och bra beslut.

Vågen är inte praktisk och är totalt ointresserad av praktiska saker. Att fixa ett motorstopp eller lägga energi på andra världsliga ting är verkligen inte vågens melodi. Men ingen fara, om någon får hjälp att bära väskor eller att hantera tråkiga vardagssysslor så är det vågen. Vågen är nämligen oftast både vacker och kontaktsökande, vilket gör vågen väldigt attraktiv för det motsatta könet så till den milda grad att de formligen står och hoppar jämfota över att få hjälpa och behaga den charmiga vågen .

Vågar är som sagt mycket kärleksfulla och lätta att älska och innan de finner den rätta så kan de vara riktigt flirtiga och ombytliga i kärlek. Men när vågen väl lovat någon evig trohet så bryter den inte det löftet i första taget utan de håller sig troget till sin livspartner för alltid eller till dess att omständigheterna tvingar dem att besluta annat. Vågen är mycket romantisk och är en sinnerlig och fantasifull älskare. Vågen är barnkär och trivs bäst med en stor familj.

Lämpligaste yrkesval: Allt som har med skönhet och lyx att göra, såsom frisör, konstnär, juvelerare, eller yrken som kräver diplomati, ex. advokat, diplomat, psykolog.

Känsligaste kroppsdel: Stjärten.

(Visited 1 583 times, 10 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.