Ninja Assassin

En film jag verkligen ser fram emot

http://www.traileraddict.com/emd/16140

http://www.traileraddict.com/emd/16140

http://www.traileraddict.com/emd/16140

http://www.traileraddict.com/emd/16140

http://www.traileraddict.com/emd/15912