Nattens Notiser

  • Jag använder ju iPhones ”Stör ej” läge om nätterna..
    Men det är långt ifrån ultimat.. Men en bra funktion absolut.
    Där kan jag ju välja vilka som ska kunna ringa till mig trots att jag har ”stör ej” läget på.
    Men jag skulle även vilja välja vilka appar som får plinga sig igenom skyddet.

    Främst just nu Gmail