Dagens Notiser

* Jag skulle vilja ha längre historik över samtalslistan på iPhone.
2 dagar(eller hur många samtal det är) funkar inte.