Best Water Filter? Brita, ZeroWater, PUR, Berkey, Aquaphor, AquaTrue

** Under alla år som jag har bott här så har jag tänkt köpa ett vattenfilter, men ett sådant (tyvärr stort och klumpigt) som man skruvar på direkt på kranen.
Detta för att jag dricker väldigt mycket vatten och vi har väldigt mycket rester i vårt ”rena” vatten, bland annat rester från P-Piller, sånt som vi män inte ska få i oss.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fhavetstore.blob.core.windows.net%2Fdokument%2FHU20053hormon.pdf&clen=103223

https://www.clearlyofsweden.se/info/vattenfilter/

Har ni ett smidigt tips åt mig för ett sådant filter som jag monterar direkt på kökskranen?