Dagens WTF!??! : Extremhöjning av Bilskatt!!

Alltså jag trodde inte att detta var sant!
Men jo givetvis är det sant!
Politikerna gör ALLT för att vi inte ska använda våra bilar!
Höjer bränslepriserna, vill förbjuda Diesel, höjer alla möjliga jävla skatter och nu detta!!!

Läs detta, jag klistrar in ifrån ViBilägare. 

 

Så hög blir din nya bilskatt

VI BILÄGARE JÄMFÖR

Ska du köpa en ny bil med konventionell motor – gör det nu! Om du hellre vill satsa på en elbil eller laddhybrid – vänta till 2 juli! Det är konsekvensen av den kommande bilbeskattningen. Vi har undersökt hur det nya bonus/malus-systemet påverkar ägarkostnaden för över 250 av våra vanligaste bilmodeller.

Den 1 juli 2018 är ett datum som Sveriges nybilsköpare nogsamt bör notera och lägga på minnet. Då införs en ny fordonsbeskattning som innebär kraftigt höjda kostnader för nästan alla bilmodeller som säljs på den svenska marknaden.

Redan namnet på den nya skatten antyder vad det handlar om. ”Bonus” betyder på latin bra och ”malus” står för dåligt. Uttrycket kan även, lite mer fritt, översättas med ”morot/piska” eller ”belöning/straff”.

Tanken med bonus/malus-systemet är att med skatten som vapen styra nybilsförsäljningen mot fordon med mindre klimatpåverkande drivkällor. Detta genom att hårdare straffa bilar som släpper ut mycket koldioxid och samtidigt gynna dem med låga eller inga utsläpp – i princip elbilar, laddhybrider, hybrider och gasbilar.

Vår granskning av bonus/malus-systemet visar att skatten för många vanliga modeller höjs med 200–400 procent under bilens tre första år. I rena pengar innebär det en ökning av ägandekostnaderna med mellan 10 000 och 15 000 kronor.

Viktigt att veta är att de nya skattereglerna enbart gäller för bilar som köps nya efter 1 juli nästa år. Den befintliga bilparken berörs inte alls av förändringarna. Enligt det första utkastet skulle även äldre bilar få höjd skatt men på den punkten har systemet modifierats. Den förhöjda skatten tas ut under tre år från det datum då den nya bilen registreras. När de tre åren har gått får bensinbilarna tillbaka samma skatt som i dag, medan dieslarna blir något dyrare även efter ”högskatteperioden”.

 

Nya skatten i åtta punkter
  • Det nya bonus/malus-systemet införs 1 juli 2018 och gäller enbart för fabriksnya bilar som registrerats efter det datumet. Äldre bilar berörs inte.
  • Alla bilar får en grundskatt på 360 kr/år, även elbilar och hybrider. Den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar slopas helt och supermiljöbilspremien ersätts av en statlig bonus.
  • Bilar med ett koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km (läs: elbilar och laddhybrider) belönas med en bonus på maximalt 60 000 kronor. Den ges till bilar med nollutsläpp och minskar sedan linjärt ned till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bilar som kan drivas med fordonsgas får en bonus på 10 000 kronor, trots att de släpper ut med än 60 g/km.
  • Bilar med ett koldioxidutsläpp mellan 60 och 95 g/km (dieslar undantaget) blir utan bonus, men beskattas lågt och hamnar på grundbeloppet 360 kr/år. I det här spannet återfinns merparten av de icke laddbara el-/bensinhybriderna.
  • Bensin- och dieselbilar med ett koldioxidutsläpp över 95 g/km får en förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Utsläpp mellan 95 och 140 g/km beskattas med 82 kr/g. Från 140 g/km ökar koldioxidbeloppet till 107 kr/g.
  • Dieselbilarna belastas dessutom med ett miljötilllägg på 250 kr/år och får därutöver ett bränsletillägg på 13,52 x antalet gram koldioxidutsläpp. Det gör att en dieseldriven bil efter 1 juli nästa år drabbas av en relativt hög skatt även om utsläppen ligger under 95 g/km.
  • När den treåriga ”högskatteperioden” är slut sjunker skatten till dagens nivå för bensinbilarna. Dieslarna får däremot en något högre skatt även från år 4, främst på grund av att bränsletillägget har räknats upp i det nya systemet.
  • Den nya fordonsskatten baseras under de närmaste åren på de utsläppsnivåer bilarna får i certifieringstesterna enligt den nuvarande NEDC-körcykeln. Från 1 januari 2020 byter man till den nya och mer verklighetstrogna WLTP-körcykeln, som i många fall kommer att ge högre utsläppsvärden och därmed högre skatt.

 

 

Okej, så om jag förstår det hela rätt så berör INTE bilar som är äldre än 1 Juli 2018..

Så.. Då kan man köpa en Porsche eller annat kul på REA snart då?

(Visited 6 times, 2 visits today)

Related Post

Drift It Home – That’s How We Roll http://youtu.be/bbbrX2Zbrag Sånt ser man inte i STCC 😉
Dagens Senna   "I came to Europe for the first time to compete outside Brazil as a team-mate for Terry Fullerton. He was very experienced, and I enjoyed ...

Kommentera