Kommande Släpp : Supreme is my Louis Vuitton / Supreme x Louis Vuitton

Jag har varit mållös sen jag såg bilden i natt..


Och nu kan jag visa er detta… Som.. utan att skoja.. på fullaste allvar har gjort mig svettig över hela kroppen hela dagen av stress att jag MÅSTE ha den där väskan!!!!!

Jag ska visa er en DEL av den kommande kollektionen.

 

 

Fortsätt läsa ”Kommande Släpp : Supreme is my Louis Vuitton / Supreme x Louis Vuitton”

Dagens Pierre

Dina styrkor
Du är mycket framgångsrik när det gäller att sälja in dina planer och idéer. Du argumenterar mycket övertygande
och har lätt att få andra med på dina planer. Du är en mycket god förhandlare och hävdar dina ståndpunkter på
ett säkert och kompetent sätt även om andra invänder och opponerar sig.
Ditt sätt att kommunicera är klart, tydligt och strukturerat. Du uppträder trovärdigt och kan på ett flexibelt sätt
anpassa dig till de flesta lyssnares olika behov. Du klarar vanligtvis att presentera kärnan i en frågeställning på
ett sammanfattande och övertygande vis.
Ditt sätt att kommunicera är klart, tydligt och strukturerat. Du uppträder trovärdigt och kan på ett flexibelt sätt
anpassa dig till de flesta lyssnares olika behov. Du klarar vanligtvis att presentera kärnan i en frågeställning på
ett sammanfattande och övertygande vis.

Att vara medveten om/att tänka på
Det är inte alltid som du noga beaktar följderna av dina åtgärder. Detta gäller särskilt de ekonomiska och
kommersiella aspekterna. Du tycker att det är svårt att inrikta dig helt och fullt åt enskilda mål och tenderar att
ägna dig åt flera saker samtidigt. Många av dina förehavanden leder därför inte till något definitivt resultat.
Du skulle kunna ta initiativet och driva på saker och ting oftare än vad du gör. Ofta är den lämpliga inriktningen
tydlig, men du väntar för länge på att andra ska driva på innan du själv handlar. Ibland undviker du att ta på dig
tydligt ansvar och föredrar att i stället se till att ha ryggen fri.
Även om du kan låta dina egna intressen stå tillbaka för det allmänna bästa och gärna förankrar ditt arbete hos
kollegerna, lyckas du inte alltid slutföra planer och projekt snabbt och konsekvent. Helt klart skulle du kunna ta
dig an uppgifter med större pragmatism och mer fokusering och använda tillgängliga resurser på ett mer effektivt
sätt. Dessutom uppfattar du organisationens regler och föreskrifter snarast som hinder.