Ögonen – själens spegel

Taget av Beatrice Wicklund / Nutrition & Wellness

 

Det sägs ju att ögat är själens spegel. Dess struktur i form av färger, former och mönster berättar om personens förutsättningar.

Varje fiber i ögat har en specifik betydelse som motiverar dess existens.
Genom att tolka ögats iris kan man se tecken på fysiologiska obalanser samt även få information om beteendemässiga och fysiska karaktärsdrag – t ex. hur man fungerar i sociala och intima relationer, inhämtar kunskap och kommunicerar.

Denna metod att tolka ögats iris kallas Rayid-modellen och är utvecklat av Denny Johnson. Modellen är mycket omfattande och tar hänsyn till flera faktorer än de som kommer att redovisas här, men här kommer i alla fall ett smakprov.

De fyra grundläggande iristyperna som man utgår ifrån inom Rayid är Ström, Blomma, Juvel och Skakare, vilka alla har sina typiska kännetecken både i ögats iris och hos dem som har dem. Man kan även vara en kombination av dessa, som exempelvis Ström-blomma, Juvel-skakare osv., vilket alltså innebär att man har iristecken och egenskaper som kännetecknar olika iristyper.

Låt oss titta närmare på de 4 grundläggande iristyperna inom Rayid-modellen.

BeatriceWicklundirisstrom

STRÖM

Irismönster: Strömmen kännetecknas av raka linjer eller strimmor i ögonen.

Personlighet: En ström är mycket intuitiv och har lätt för att känna in andras känslor och behov. Strömmen är också mycket kärleksfull i sin natur och vill att alla ska ha det bra. De är mycket empatiska och har lätt för att få kontakt med andra människor. Dessa ”tentakliska” egenskaper tillsammans gör att de även har extra behov av att fylla på sin egen energi så att de inte blir dränerade. De är balanserade, grundade och har på grund av sin medlande förmåga lätt för att integrera motsatser.

Yrke: Dessa personers förmåga att känna in andras behov och känslor gör att de passar utmärkt som terapeuter. Deras supportiska och medlande förmåga gör att de är skickliga rådgivare och diplomater. Med deras naturliga serviceinstinkt blir de även utmärkta säljare så till vida de tror på produkten. På fritiden engagerar sig strömmen ofta i föreningslivet eller i ideella organisationer.

Inlärning: Strömpersonligheters inlärning sker genom erfarenhet, att praktiskt göra saker.

Kommunikation: Strömmar kommunicerar och visar sina känslor via position och fysisk beröring. Strömpersonligheten utmärker sig sällan genom gester utan har en mer subtil närvaro.

Socialt: En ström trivs i gruppsammanhang – ju fler desto bättre. Det är lätt att känna sig harmonisk i en strömpersonlighets närhet då dessa innehar en unik gåva att få andra att känna samhörighet, stillhet och lugn.

Relationer: Strömmen är mycket kärleksfull och intuitiv och har lätt för att känna in andras behov. De är fysiska till sin läggning och tycker om att ha mycket kroppskontakt. Att vara intim och fysisk med andra människor är som fisken i vattnet för en ström.

Attraheras av: Strömmen attraheras av den dynamiska Skakaren.

BeatriceWicklundirisBlomma

BLOMMA

Irismönster: Blomman kännetecknas av att den har kurviga eller rundade lagunliknande öppningar.

Personlighet: En blomma är mycket känslomässig, omtänksam, fredlig och tycker inte om konflikter. Blomman har många visioner, är spontan, har lätt att uttrycka sina känslor och har nära till både skratt och gråt. Den omtänksamma blomman sprider mycket värme och glädje omkring sig och brukar bli en underbar förälder.

Yrke: Dessa personer har vårdande egenskaper och söker sig ofta till vårdyrken av något slag. De har också musiköra varför både yrken inom musik samt språk är vanligt förekommande.

Inlärning: Blompersonligheters inlärning sker via hörseln. De har lätt att sitta och lyssna sig till information på föreläsningar eller via bandinspelningar.

Kommunikation: Blommor är ofta fantastiska på att förklara saker och ting via målande bilder och gester. Blomman använder mycket kroppsspråk när den talar och dess gester är ofta stora och rörliga. I obalans kan dock blomman sitta med tom stirrande blick varierat med plötsliga uttalanden och explosiva gester.

Socialt: En blomma trivs tillsammans med andra människor och då framförallt familj och vänner.

Intimitet: Fantastisk lyssnare som trivs som bäst bland sina nära och kära.

Relationer: Blommor är mycket romantiska till sin läggning. Vackra ord, levande ljus och stämningsfull musik attraherar en blomma.

Attraheras av: Blomman attraheras lätt av den kontrollerade Juvelen.

BeatriceWicklundirisjuvel

JUVEL

Irismönster: Juvelen kännetecknas av att den har ett fläck/prickliknande pigment i ögonen.

Personlighet: En juvel tänker och analyserar mycket. En person med denna struktur är vanligtvis mycket intellektuell och har ofta lätt att uttrycka sig verbalt. De är duktiga på att organisera och fokusera på det de gör. De är långsamma till förändring vilket är en fördel då dessa personer ofta sätter upp långsiktiga mål som de sedan fullföljer. Att börja längst ner och klättra upp till toppen är inget som bekymrar en juvel.

Yrke: Dessa personer har bra ledaregenskaper och de blir ofta chefer eller egna företagare. Läkare, jurist är andra vanliga yrken då de har lätt för att lära sig och bra anlag för detaljer.

Inlärning: Juvelpersoners inlärning sker via synen. Dessa personer har ett väl utvecklat sinne för detaljer och de noterar mycket visuellt.

Kommunikation: Juveler är ofta väldigt verbala och använder ord och ljud för att uttrycka sig. I obalans kan juvelen dock verbalt överanalysera, vara överdrivet åsiktsfull och avbrytande.
Juvelpersonlighetens gester är ofta kontrollerade och direkt riktade. I obalans kan juvelen dock lägga till med avbrytande gester.

Socialt: En juvel trivs bäst för sig själv eller någon den känner mycket väl. Är lite av en ensamvarg.

Relationer: Dessa personer är lojala och trogna och tycker inte om förändringar. Integritet är mycket viktigt för en juvel och det tar tid för juvelen att släppa någon in på livet, men när de väl gjort det så släpper de inte greppet i första taget. Att vara intim med okända människor är inget som står högt på juvelens lista.

Attraheras av: Juvelen attraheras av den känslomässiga Blomman.

Beatrice Wicklundirisskakare

SKAKARE

Irismönster: Skakaren kännetecknas av fläckliknande pigment och rundade öppningar och är en kombination av samtliga ögonkonstitutioner.

Personlighet: Skakaren är ofta enormt driven, framåtskridande och duktig på att motivera andra och trivs bäst när det är full fart. De är ivriga och otåliga i sin natur och blir lätt rastlösa. En skakare gör inget halvdant utan går helhjärtat in för det den tror på. De är bestämda i sin övertygelse, är villiga att kämpa för den och blir ofta pionjärer i sitt område. En skakare är inte så mycket för att planera utan vill hellre göra slag i saken i praktiken. De har behov av utrymme och är mycket glädjespridande och har nära till skratt. De är oförutsägbara och extrema, vilket kanske delvis förklarar varför denna konstitution även går under synonymen terrorist.

Yrke: Dessa personer tycker om full fart och äventyr. Varför man också ofta finner dem i yrken där de kan få utlopp för detta som t ex. upptäcktsresande, reseledare eller idrottsledare. De kan också bli framgångsrika coacher då de ofta har massor energi och duktiga på att motivera andra. Yrken där de får utlopp för sitt frihetsbehov samt kärleken till naturen är också vanliga. Deras naturliga förmåga att kunna förmedla saker gör dem till duktiga kommunikatörer som t ex. föreläsare och lärare av olika slag. Forskare och uppfinnare är ett annat område som passar den nyfikna och undersökande skakaren.

Inlärning: Skakarpersonlighetens inlärning sker via kroppserfarenhet som rörelse och intuitiv känsla. Då skakaren är en blandning mellan olika kroppstyper så använder den sig även av syn och hörsel.

Kommunikation: Då skakaren är en kombination av samtliga ögonstrukturer kommunicerar både visuellt, verbalt samt via gester. Den kan också ibland välja endast ett av dessa redskap. En skakare har ett dynamisk kroppsspråk och berättar ofta med hjälp av kroppsrörelser.

Socialt: Då dessa personer kan vara mycket originella kan de ibland uppfattas som samhällets ytterligheter. Vill ha rörelse och fart när den umgås. Lite av en kameleont när den lägger den sidan till.

Relationer: Skakaren har höga ambitioner och livsmål vilket den även vill att sin partner skall dela. Deras perfektionistiska läggning och dess krävande natur gör att detta många gånger kan bli en riktig utmaning. En av skakarens rädslor är intimitet och att bli kontrollerad.

Attraheras av: Skakare attraheras av den intuitiva Strömmen.