Nattens Notiser

* Jason Statham är med i Fast 6.
Det är förmodligen han som är The Bad Guy.
Det hade jag missat helt