Forever Alone : The Swedish Theory of Love

Det är hemskt att känna sig ensam..
Jag tycker speciellt synd om äldre ensamma människor..

Ni kan se hela dokumentären på SVT Play

https://www.svtplay.se/video/10458343/the-swedish-theory-of-love

 

** Ja vi ska helt enkelt bara jobba tills vi dör.
Och har du inget jobb så är du inte värd något och ingen vill veta av dig.

** Jag förstår inte varför folk allmänt inte är mer rädda för att vara ensamma..
Hur folk kan vilja vara ensamma.

 

  • Drygt 24 procent av befolkningen, 22 procent av männen och 25 procent av kvinnorna, är ensamboende
  • Nära fyra procent av befolkningen, motsvarande omkring 290.000 personer, uppskattas vara socialt isolerade. Det betyder att de bor ensamma och träffar nära anhöriga och andra släktingar, vänner och bekanta mer sällan än en gång i veckan.
  • I åldersgruppen 45-54 år är en större andel socialt isolerade bland männen än bland kvinnorna.

• Män är mer ensamma än kvinnor. Enligt SCBs levnadsundersökning saknar var femte man en kompis.

• Människor som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö känner sig mer ensamma än övriga befolkningen.

• Personer som är inåtvända, emotionellt instabila, antagonistiska och impulsiva är mer ensamma än utåtriktade, emotionellt stabila, vänliga och samvetsgranna personer.

• Äldre människor känner sig mindre ensamma än yngre trots att de umgås mindre med sina vänner. Äldre svenskar känner sig dessutom mindre ensamma än sydeuropéer i motsvarande ålder.

• Medelinkomsttagare är mer ensamma än låg- och höginkomsttagare, samtidigt upplever sig arbetslösa som mer ensamma än personer som arbetar.

• Vår kartläggning visar att betydligt fler män än kvinnor i åldern 35–39 år lever ensamma – i alla Sveriges kommuner. På flera håll är de ensamma männen dubbelt så många, och ibland fyra till fem gånger fler. I Borås fanns till exempel förra året 102 ensamhushåll bland männen och 22 bland kvinnorna. I Tidaholm var 22 män ensamstående, jämfört med 8 kvinnor. I Stockholms kommun är siffrorna för män: 7365 respektive 4782 för kvinnor.

• Var femte gift man i medelåldern saknar en nära vän, enligt SCB.
• 17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har ingen nära vän, vilket blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna. I 65–74-års åldern har 26 procent av männen och 13 procent av kvinnorna ingen nära vän.