Då får du bära kniv på allmän plats

Spread the love

Detta är taget från SvenskJakt.se 

Högsta domstolen har i samband med en dom uttalat sig om när det är okej att bära kniv på allmän plats. Överst på listan finns jägare, som får ha med sig kniv när det framstår som naturligt. Det gäller även i bilen.

Det finns enligt Högsta domstolen (HD) flera typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat. HD skriver, enligt Dagens Juridik: ”I lagmotiven finns ett antal exempel som syftar till att klargöra hur långt knivförbudet sträcker sig. Det är en uppgift för domstolarna att, med ledning av exemplen och med beaktande av de krav som legalitetsprincipen ställer, konkretisera lagstiftningens innebörd.”

• Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.

• Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning – också på allmän plats – bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.

• Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.

• En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större så kallade överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

• I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, till exempel en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.

• För färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.

• Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat. 

 

Vilken tur då att jag alltid är redo för att grilla eller delta i en picknick =)

 

Läs mer om knivlagen på Wikipedia 

“Om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat”[3] undantas det från det förbud lagen uppställer.

Sådana undantag kan till exempel vara:[2]

Att inneha kniv eller något annat farligt föremål för att känna sig trygg eller för att kunna försvara sig med är inte ett giltigt undantag.[4]

Normalt bruk anser jag absolut är att öppna en massa paket som man får varje dag.

 

HD friar kvinna med fällkniv i väskan – och skapar lista för när kniv får bäras

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related Post

Dagens Notiser. Jaha... Då är Whitney Houston död.Låter hemskt att säga.. Men hon har det nog jävligt mycket bättre nu.. 
Mike Tyson Intervjy http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1Jag gillar verkligen denna killen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *