One comment on “Chris Rock – Message for White Voters

  1. 68% eller något sådant utav vita säger att dom skall rösta på mitt. 90%+ av svarta säger att dom skall rösta på obama…

    whos racist…

Kommentera